Despre noi

KUTUMA e berea care rescrie cutuma.
Formă liberă, conținut vibrant. Provocator uneori, obraznic pe alocuri, rostogolit în tulburări papilare năucitoare.
Pentru că munca unui artizan berar este un proces viu și nu un mausoleu.
Pentru că obiceiul unui meșteșug nu se salvează prin conservare, ci prin practicarea lui.
Pentru că o craft beer nu are legătură cu muzeul, ci cu viața în despletirile ei. Uneori suav-năvalnic, alteori vălurit-răvășitor.